Ochotnicza Straż Pożarna

Podsumowanie działaności

09-02-2009 12:49:06

W dniu 7.02.2009r. w Domu Strażaka w Skołyszynie miejscowa jednostka OSP dokonała podsumowania swojej działalności za roku 2008, który był rokiem ważnych wydarzeń w historii OSP. Na zebranie sprawozdawcze oprócz licznie zebranych członków OSP i MDP przybili goście w osobach: Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Franciszek Labut, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle bryg. Wiesław Latoszek, Kapelan Powiatowy Strażaków Ks. Prałat Tadeusz Wawryszko, Członek Prezydium ZOP ZOSP RP w Jaśle Czesław Leosz, Wiceprezes ZOG ZOSP RP Stanisław Gołosiński, przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Jaśle Krzysztof Bartusiak. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w roku 2008 członków OSP: Zofii Furmanek długoletniej Przewodniczącej KGW oraz lek. med. Kazimiery Janiga długoletniej Kierowniczki Ośrodka Zdrowia. Zasłużeni członkowie OSP zostali uhonorowani odznaczeniami związkowymi. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał Wiceprezes OSP Eugeniusz Fruzyński, Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Stanisław Oleszkowicz a Brązowymi medalami zostali odznaczeni Grzegorz Pawluś i Krzysztof Bartusiak. Odznaki Wzorowy Strażak otrzymali: Daniel Fuk, Rafał Gorczyca, Mariusz Furmanek. Zebranie prowadził Prezes OSP Stanisław Święch, który przedstawił sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Klisiewicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i postawił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. W trakcie obrad poruszono wiele spraw dotyczących min: organizacji i przebiegu uroczystości 125 lecia OSP połączonego ze sprowadzeniem relikwii Św. Floriana, działalności MDP i reaktywowania Harcerskiej Drużyny Pożarniczej, prowadzenia kroniki OSP, działalności operacyjno-technicznej, szkolenia, likwidacji basenu p.poż., który nie spełnia wymogów Polskiej Normy i nie jest użytkowany do celów gaśniczych. Poruszano również temat związany z koniecznością dalszej budowy nowej strażnicy OSP i zakupu nowego samochodu. Wnioskowano o sporządzenie odpowiedniego wniosku aby można było wykorzystać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2009-2013. krus1_min.JPGMiłą niespodziankę sprawił przedstawiciel PT KRUS w Jaśle, który przekazał dla jednostki nową torbę sanitarną. Na zakończenie zebrania został przyjęty program działania na bieżący rok i lata następne, podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi. Komisja Uchwał i wniosków w składzie Stanisław Banaś, Andrzej Stachacz i Jan Szpak przedstawiła wnioski wynikłe w trakcie dyskusji i zaproponowała m.in. budowę miasteczka ruchu drogowego dla młodzieży szkolnej lub ścieżki rowerowej z chwilą likwidacji basenu przeciwpożarowego co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Zebranie zakończyło się tradycyjną biesiadą przygotowaną przez żony strażaków. /galeria/

Powrót do listy


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki