Ochotnicza Straż Pożarna

Wyróznienie dla harcerzy

19-03-2009 11:03:07

"Strofy o Ojczyźnie" - pod takim hasłem w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle odbyły się hufcowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nich udział wielu zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników reprezentując swoje gromady i drużyny. Jak powiedziała przewodnicząca komisji konkursowej - poziom recytacji był wysoki, uczestnicy włożyli w przygotowania dużo serca i widać było ich zaangażowanie. Uczestnicy konkursu recytatorskiego uważają, że takie zmagania są bardzo potrzebne, ponieważ wzbogacają wiedzę, zdobywaną w szkole. Dzięki poezji można odkrywać świat na nowo i ciekawiej widzieć jego piękno. Mottem tegorocznego konkursu były słowa Jana Pawła II: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole. By nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”. Konkurs, organizowany od kilkunastu lat ma m.in. propagować piękno poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży, budować i podtrzymywać tożsamość kulturową, a także ukazywać wartości, jakie niesie 100-letnia historia skautingu i harcerstwa. Harcerską Drużynę Pożarniczą ze Skołyszyna reprezentowały Kinga Gomuła oraz Klaudia Setlak, które wywalczyły wyróżnienie dla drużyny. Dziewczęta zaprezentowały wiersz Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka druga” oraz wiersz Wiesławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Zgodnie z regulaminem przedstwiły również prozę „W kręgu nauczania Jana Pawła II – fragmenty” – ks. Stefana Szary oraz fragmenty homilii Jana Pawła II w czasie Mszy Św. odprawionej na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979. Gratulacje dla młodych harcerek oraz podziękowania dla nauczycieli z Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie Anny Zawilińskiej i Agnieszki Hajduk za dobór repertuaru oraz przygotowanie do konkursu. Hufcowy konkurs zakończył się tradycyjnym kręgiem harcerskim.

Powrót do listy


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki