Ochotnicza Straż Pożarna

Turniej Wiedzy Pożrniczej

24-03-2009 11:13:49

„Młodzie zapobiega pożarom”

Pod takim hasłem od kilkunastu lat odbywają się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego celem jest popularyzowanie przepisów i kształcenie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Gminne eliminacje OTWP w gminie Skołyszyn, których organizatorem był Urząd Gminy i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, odbyły się w Domu Strażaka w Skołyszynie. W turnieju wzięło udział 30 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Eliminacje zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem przez przedstawicieli Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle, mł. bryg. Ireneusza Zagórskiego, st. kpt. Piotra Surmacza oraz Komendanta Gminnego Związku OSP Stanisława Święch. W wyniku przeprowadzonych eliminacji pisemnych oraz egzaminu ustnego uzyskano następujące rezultaty:

W kategorii Szkół Podstawowych

1. Gabriel Węgrzyn – SP Jabłonica

2. Karol Idzik – SP Przysieki

3. Wioletta Dąbrowska – SP Lisów

W kategorii Gimnazjum

1. Marcin Grzyb – ZS Święcany

2. Karolina Kędzior – ZS Kunowa

3. Mateusz Marcisz – ZS Bączal Dolny

otwp1_min.JPG

Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowane przez Wójta Gminy Skołyszyn Zenona Szurę wręczył Wiceprezes ZOG ZOSP RP Stanisław Gołosiński, Kierownik Referatu UG Krzysztof Lipiński oraz Komendant Gminny Związku. Młodzież miała okazję do zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu Jednostki Operacyjno Technicznej OSP Skołyszyn, izbą pamięci i z ofertą programową Internetowego Centrum Edukacyjno Oświatowego mieszczącego się w Domu Strażaka.

otwp2.JPG

Powrót do listy


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki