Ochotnicza Straż Pożarna

ZLOT RATOWNIKÓW

11-05-2009 12:31:17

W dniu 9.05.2009r. w Tarnobrzegu został zorganizowany I Wojewódzki Zlot Szkoleniowy Ochotniczych Straży Pożarnych w ratownictwie drogowym. Organizatorem Zlotu był: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Automobilklub Stalowa Wola oraz Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Rzeszowie.

tar1.JPG

Założeniem Zlotu było: - sprawdzenie i doskonalenie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych OSP w udzielaniu pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych, - sprawdzenie i doskonalenie umiejętności OSP w postępowaniu techniczno-organizacyjnym na miejscu zaistnienia wypadku drogowego, - sprawdzenie znajomości z przepisów prawa o ruchu drogowym, - wymiana doświadczeń dotyczących działalności OSP w ratownictwie drogowym W zlocie brały udział dwu osobowe załogi z jednostek: OSP Ślęzaki, OSP Skopane i OSP Sobów, pow. Tarnobrzeg, OSP Kolbuszowa Górna pow. Kolbuszowa, OSP Pysznica i OSP Stany pow. Stalowa Wola, OSP Sokołów Małopolski pow. Rzeszów, OSP Zarzecze pow. Przeworsk, OSP Markowa pow. Łańcut, OSP Dukla pow. Krosno i nasza OSP Skołyszyn reprezentujaca powiat jasieslki w składzie Maksym Stachacz i Grzegorz Pawluś. 

tar2.JPG

Załogi miały do wykonania następujące zadania: test pisemny ze znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy; resuscytacja na fantomie podłączonym do komputera; działania ratownicze na miejscu pozorowanych trzech wypadków drogowych na ulicach miasta; jazda sprawnościowa kierowcy. Załogi startowały na własnych samochodach ratownictwa drogowego. W trakcie wykonywania pozorowanych działań ratowniczych nie obowiązywały procedury, które poznawali w trakcie szkoleń i które obowiązują ratowników OSP - KSRG. Uczestniczące po raz pierwszy w tego typu zlocie załogi OSP zdobyły kolejne doświadczenie. Wszystkie załogi zostały uhonorowane nagrodami i upominkami, które wręczyła Dyrektor WORD Janina Sagatowska.

tar3.JPG

Zmagania strażaków jako ratowników drogowych obserwowało wielu mieszkańców miasta Tarnobrzeg. Zlot swoją obecnością zaszczycili m.in. V-ce Prezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Kazimierz Ziobro, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Bogdan Kuliga.

Powrót do listy


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki