Ochotnicza Straż Pożarna

SKUTKI POWODZI NA TERENIE GMINY

01-07-2009 12:30:29

W dniach 26-28.06.2009r. ulewne deszcze i gwałtowne burze spowodowały wiele zniszczeń na terenie gminy Skołyszyn. Podtopionych zostało kilkanaście zabudowań. W Lipnicy Górnej podtopionych zostało kilka domów, zniszczone zostały uprawy rolne, zalany został budynek świetlicy OSP oraz zniszczone drogi i przepusty. W Jabłonicy, opady deszczu spowodowały podtopienie kilku domów mieszkalnych, domu ludowego wraz z remizą OSP, zniszczone zostały drogi i zamulone rowy i przepusty drogowe. W Bączalu Dolnym prawdopodobnie od wyładowań atmosferycznych spaliła się stodoła, a w wyniku ulewnych deszczów podtopione zostały budynki gospodarcze, zniszczone drogi, zamulone przepusty i rowy melioracyjne. Podobny los spotkał Skołyszyn, Sławęcin i Przysieki. W sobotę, 27 czerwca br. wójt gminy Skołyszyn wprowadził w Święcanach i Siepietnicy pogotowie przeciwpowodziowe. Tam, w wyniku intensywnych opadów deszczu nastąpił gwałtowny przybór wody w potoku Olszanka, zalane zostały drogi i trzy mosty. W Siepietnicy zalany został także stadion sportowy z bieżnią i podtopiony „Dom Sportowca”. Wał odgradzający Olszankę od stawów rybnych został przerwany, w wyniku czego zalane zostały stawy hodowlane wraz ze znajdującym się w pobliżu budynkiem. Jednostki OSP na polecenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęły działania mające na celu uporządkowania dróg z naniesionego błota i żwiru, pomagali mieszkańcom w zabezpieczaniu domów, wypompowywali wodę z zalanych piwnic i studni, usuwali powalone drzewa, prowadziły stały monitoring terenów. Na prośbę Komemendanta Powoatowego PSP w Jaśle Komendant Gminny Związku OSP w Skołyszynie zadysponował do usuwania nawałnicy w mieście Jasło jedniostki OSP Siepietnica, Sławęcin i Święcany.

 

Obecnie trwają prace komisji ds. szacowania szkód. Osoby, które poniosły straty w gospodarstwach domowych lub uprawach rolnych powinny zgłosić szkody w Urzędzie Gminy w Skołyszynie bądź u sołtysa wsi.

Niestety w najbliższym czasie nie zanosi się na poprawę. Synoptycy nadal ostrzegają o intensywnych opadach deszczu i kolejnych podtopieniach. Dlatego apelujemy do mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie swoich zabudowań, poprzez udrożnienie przepustów i rowów.

Powrót do listy


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki