Ochotnicza Straż Pożarna

SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW OSP

17-08-2009

Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe działające przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie informuje, że uruchomiona została dodatkowa Platforma Edukacyjna, która powstała w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Działa również serwis poświecony e-learningowi, który pozwala na samodzielną naukę w Centrach Kształcenia utworzonych na terenach wiejskich.
E-learning polega na przekazywaniu wiedzy za pośrednictwem sieci (np. poprzez standardową przeglądarkę internetową). Dzięki wykorzystaniu bogatego potencjału mediów elektronicznych, skuteczności nowych technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu oprogramowaniu, nauka jest dziś możliwa i dostępna dla każdego, w niemal każdym miejscu (wystarczy komputer z podłączeniem do internetu) i w dowolnym czasie.

Tematyka i zakres dostępnych szkoleń:

 

1.     Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe,
 w tym m.in.:

- podstawowe szkolenia teoretyczne dla ratowników OSP

- dowódców sekcji i naczelników OSP

- kierowców i operatorów sprzętu

- pierwsza pomoc przedmedyczna

- zasady postępowania w wypadku zagrożenia klęską żywiołową lub katastrofą

- eliminowanie możliwości wystąpienia zagrożeń miejscowych

2.     Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej m.in.:

- pojęcie pieniądza – obrót, transakcje, instytucje, produkty finansowe

- zasady bezpieczeństwa transakcji elektronicznej

- zasady korzystania z banków internetowych

- korzystanie z konta elektronicznego

3.     Stosowanie opakowań w produkcji spożywczej, w tym m.in.:

- opakowanie jednostkowe i transportowe produktów spożywczych

- odpady, recykling i ochrona środowiska w opakowalnictwie

- ocena jakości, wymogi, oznakowanie opakowań

- system wspomagania doboru opakowań

4.     Podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych, w tym m.in.:

- tworzenie i prowadzenie świetlic wiejskich oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym

- metodyka pracy wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych

- rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych – programy profilaktyczne

5.     Ekonomia, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie, w tym m.in.:

- ekonomika i finansowanie gospodarstwa

- wspólna polityka rolna unii europejskiej

- planowanie, produkcja, logistyka, organizacja, marketing w rolnictwie

- ubezpieczenie gospodarcze, podatki i kredyty w rolnictwie

- BHP w rolnictwie

- restrukturyzacja gospodarstwa rolniczego

6.     Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym m.in.:

- dotacje dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność na terenach wiejskich

- tworzenie, działalność i rodzaje spółdzielni w warunkach wiejskich

- nieruchomości wiejskie – nabywanie, zbywanie i podział

- dziedziczenie w warunkach wiejskich 

7.     Informatyka i języki obce, w tym  m.in.:

- pakiet biurowy w biznesie

- obsługa systemu Linux

- tworzenie stron internetowych

- wirtualny e-handel

- grafika menadżerska i prezentacyjna

- użytkowanie komputerów

Powrót do listy


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki