Ochotnicza Straż Pożarna

ULOTKA

08-11-2009 12:17:04

Jak uniknąć szerzenia się grypy
(sezonowej, typu A/H1N1)?

1. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj przy pomocy preparatów alkoholowych!

2.Podczas kaszlu i czyszczenia nosa zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,którą po użyciu wyrzuć!

3.Jeśli zapomniałeś chusteczki podczas kichania i kasłania zasłoń nos i usta rękawem powyżej łokcia, a nie dłońmi!

4.Unikaj dotykania oczu i nosa, aby nie roznosić zarazków!

5.W wolnym czasie przebywaj na świeżym powietrzu!

6.Często wietrz pomieszczenia, w których przebywasz!

7.Unikaj kontaktu z chorymi osobami!

8.Zostań w domu jeśli źle się czujesz!

9.W przypadku wystąpienia objawów grypy (gorączka, katar, kaszel, ból gardła, mięści i głowy) zgłoś się do lekarza (rodzinnego, pediatry)!

10.Zaszczep się przeciwko grypie!

Objawy nowej grypy A/H1N1 są podobne jak grypy sezonowej

          gorączka,

*        kaszel,

*        ból gardła,

*        katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem

*        bóle mięśniowe i stawowe,

*        ból głowy,

*        dreszcze,

*        mogą występować wymioty lub biegunka.

Co mogą zrobić rodzice, aby zmniejszczyć prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń?

*   obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie konieczności zgłosić się do lekarza rodzinnego,

*   zatrzymać chore dziecko w domu i skonsultować z lekarzem (rodzinnym, pediatrą),

*   często myć dłonie oraz pokazać dziecku jak należy to robić,

*   zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania, którą po użyciu należy wyrzucić, a ręce umyć wodą z mydłem,

*   nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni,

*   zadbać o to, by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa,

*   spędzać z dziećmi aktywnie czas na świeżym powietrzu,

*   osoby zdrowe powinny stosować maski zakrywające nos i usta podczas opieki nad osobą chorą,

*   wietrzyć pomieszczenia, w których przebywają domownicy.

Co powinien zrobić personel szkoły dla ochrony uczniów i pracowników?

*   zorganizować dla uczniów oraz dla rodziców szkolenie z zakresu zapobiegania szerzenia się zakażeń wirusem nowej grypy A/H1N1,

*   obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka,

*   w przypadku stwierdzenia takich objawów u ucznia w szkole należy natychmiast umieścić go w pomieszczeniu odosobnionym, poinformować rodziców lub opiekunów o zaobserwowanych objawach celem konsultacji z lekarzem rodzinnym lub pediatrą,

*   jeśli uczeń z objawami grypy ma powód wejścia do pomieszczenia z innymi ludźmi, winien zakryć nos i usta chusteczką jednorazową lub płatkiem ligniny, albo założyć maseczkę ochronną,

*   zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach,

*   często wietrzyć pomieszczenia w których przebywają dzieci i organizować jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego,

*   monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji.

Należy pamiętać, że w szkole kontakty między uczniami są bardzo bliskie, zatem choroby szerzące się drogą kropelkową mogą przenosić się szczególnie łatwo!

 

Powrót do listy


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki